For at en far i Norge skal få foreldrepenger, må barnas mor være i jobb eller studier. Det mener ESA bryter med likestillingsdirektivet. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

Helleland får beskjed om å fikse foreldrepenger før Brussel griper inn 

Alle taper når journalistikken svekkes

Lederartikkel

Der det finnes mennesker vil det alltid finnes fare for maktmisbruk, og der det finnes systemer vil det alltid være fare for at systemene enten blir misbrukt eller ikke fungerer.

Ikke alene

andakt

Nåde er det motsatte av å være alene. Nåde er fellesskap. Nåde er å være hos den levende Gud.