MISJONÆR: Egil Johannes Reindal, tidlegare høgskulelektor ved NLA Høgskolen, prest og Kamerun–misjonær. – I Kamerun tek folk seg tid til å utveksle helsingar, seier han.
  Foto: Birgit Opheim

– Har fleire rundar med helsingar

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.