FLYTTET INN: Monica og Jan Kjosavik er sammen med døtrene Albertine og Adele vertsfamilie på Shelter i Kristiansand. De opplever arbeidet meningsfullt.
  Foto: Torunn Haraldsen

Fant etterlengtet trygghet i Shelter

Ved døren

andakt

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.» Åp 3:20.