PÅ FLUKT: Feras Zahka, en ortodoks kristen fra Damaskus, flyktet til Tyrkia for tre år siden. Han har forberedt seg på flytting til USA i åtte måneder. Nå håper at hans kristne tro skal kunne sikre ham opphold på tross av president Trumps immigrasjonsstopp.  Foto: Lefteris Pitarakis, AP/NTB scanpix

Flest kristne blant flyktninger til USA

Perserrikets østligste provinser

globalt perspektiv

«Dette hendte i Xerxes sine dager, den Xerxes som hersket over 127 provinser fra India til Kusj.» Imperiets østlige grense gikk ved Induselven. Xerxes var konge i Perserriket fra 486 til 465 før Kristus.

Taktskifte nødvendig i Kristen-Norge

synspunkt

Når så mange som 80 prosent av våre barn faller ut av aktivt menighetsliv før voksen alder, haster det med å modellere Jesusetterfølgelse på flere måter enn gjennom gudstjenestefellesskapet. Sommerfestivaler kan være et godt sted å begynne.

Det ufødte barn

andakt

Om noen får seg til å tenke at et ufødt barn ikke ennå er et skikkelig menneske, tenker ikke Gud slik.