SKEPTISK : Hamar-biskop Solveig Fiske er «sterkt spørrende» til hva en ordning med valgmenigheter vil gjøre med kirkelivet lokalt.  Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Bispe-varsko mot valgmenigheter

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)