PRIVAT: Teshome Amenu er nest øverste leder i det som i dag er verdens største lutherske kirke. Privat er han lykkelig gift og har tre barn.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Han har ansvar for over ni millioner kristne

Eit tiltrekkande fellesskap?

i fokus

I ei sunn forsamling vågar folk å le av seg sjølv. Dei veit dei blir tilgitt. Dei veit at dei er aksepterte. Dei vert berørt av frelsa. Dei veit kor dei kan gå og snakka med nokon om dei får problem.

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).