TRAVLE: Bayush Bernahu (t.v.) og Tsahay Admasu arbeider begge for Norsk Luthersk Misjonssamband i Addis Abeba. De er travle, men lykkelige i forkant av besøket av kronprinsparet.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

De skal lage mat til kronprinsparet

Med eget liv som innsats

Bokanmeldelse

Det gikk flere tiår før de orket å fortelle, og ikke alle trodde på det de fortalte heller. Først på 1970-tallet snudde det.

Jeg forsaker djevelen

andakt

«Er verdens fyrste vred og vil oss støte ned, han ingenting formår fordi alt dømt han går. Et gudsord kan ham binde».