TRAVLE: Bayush Bernahu (t.v.) og Tsahay Admasu arbeider begge for Norsk Luthersk Misjonssamband i Addis Abeba. De er travle, men lykkelige i forkant av besøket av kronprinsparet.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

De skal lage mat til kronprinsparet

Selvforakt

debatt

La oss formes av Gud slik at vår skjønnhet og vår identitet består i vår gudsfrykt.

Drømmen om Pakistan

frispark

Etter det som virker som en evighet preget av korrupsjon og nepotisme, kan en kanskje håpe at Pakistan går mot lysere tider?