POPULÆRT: Bibelskolene ønsker departementets gjennomgang av regelverket velkommen. Illustrasjonsbilde.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Bibelskoler 
frykter ikke 
endringer

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)