BEKYMRING: Jan Olav Olsen, til høyre, håper Kirkemøtet vil vise mindretallet raushet. Men sikker er han ikke. Han og Sølvi Lewin, til venstre, var to av flere motstandere av likekjønnet vigselsliturgi, som likevel stemte for dette.  Foto: Lovise Myrnes Steinrud

Bekymret for den videre debatten om liturgi

Friskoledrift

I fokus

Vi vil oppfordre regjeringen til å la skoleeierne beholde verdiene som er skapt lokalt.

Få spor etter vekkelse i dag

vekkelse

Åndelig sløvhet, et tørrlagt bønneliv og krangel blant kristne kan være grunner til at Norge ikke er preget av vekkelse, mener teologer.

Tårer

andakt

«Da han kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: «Om også du på denne dagen hadde forstått hva som tjener til fred!» Luk. 19,41–42.