UTIDIG: – Utidig av Dagen, mener KrF-veteran Odvar Omland. Foto: Privat

– En utopi at loven skal tas opp i Stortinget igjen

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.