NEDLAGT: Fjelltun bibelskole ligger sentralt plassert i Stavanger. Bibelskolen ble lagt ned i fjor.  Foto: Dagen

NLM selger Fjelltun bibelskole

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)