En SSB-undersøkelse viser at norskfødte med innvandrerforeldre oftere opplever diskriminering enn befolkningen for øvrig. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Norskfødte med innvandrerforeldre opplever ofte mer diskriminering

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)