Likestillings- og diskrimineringsombudet sier de må avveie arbeidsgivers ønske om å fremstå verdinøytralt, opp mot enkeltpersoners rett til å utøve sin religion. Illustrasjonsfoto: Carina Johansen / NTB scanpix

Color Line kan ikke nekte ansatte å bruke hijab

Du er kristen, også på valgdagen

debatt

En avgjørende del av det å være kristen, er å tenke at rett og galt utgår av Guds vilje og skaperorden, og at det beste for mennesker er å følge denne.

KrF og PDK

debatt

Når ein opplever at mykje av engasjementet er å trakka på KrF og vår partileiing, må ein forventa at nokon av oss seier skarpt i frå.

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)