GODHETSLINJEN: At kirken valgte en åpen dialogpreget linje overfor islam var med på å skape en økt aksept for religionen i Norge. Islamisme ble sett på som noe helt annet enn islam, hevder historiker Terje Tvedt. 
  Foto: Dreyers forlag

– Kirkelig godhet gav islam-aksept

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.