GODHETSLINJEN: At kirken valgte en åpen dialogpreget linje overfor islam var med på å skape en økt aksept for religionen i Norge. Islamisme ble sett på som noe helt annet enn islam, hevder historiker Terje Tvedt. 
  Foto: Dreyers forlag

– Kirkelig godhet gav islam-aksept

Tre mødre hedres

HEDRES

Mødrene Anna Solberg, Siri Fuglem Berg og Åsta Årøen har kjempet for trisomi-barns likebehandling. Derfor tildeles de Livsvernprisen 2018.

Vil ha ny sædpolitikk

BIOTEKNOLOGI

Regjeringen vil innføre plikt til å fortelle barna om de er unnfanget ved donorsæd. Usikkert om de får flertall.

Korset - en kamparena

ANDAKT

Forkynnelsen av Jesu seier over alle makter ble en stor trøst. Det er ikke djevelen, det er Jesus som har navnet over alle navn (Ef 1:19–23).