DEBATT: Det pågår en heftig debatt om presten skal få lov til å bruke dialekt i det liturgiske språket. Skaper det nærhet eller avstand? Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen/NTB Scanpix

– Vil dokker at ongen skal oppdras i den krestne trua?

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.