BEKREFTENDE: Prost Svend Klemmetsby synes kirken ikke skal forakte tradisjon som begrunnelse for å døpe barn.  Foto: Tore Hjalmar Sævik

Skal undersøke hvorfor foreldre dropper dåp

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)