PÅ SIDELINJA: – Den som opprettar medlemsregister for dei som melder seg ut, og slik indirekte oppmodar til utmelding av Den norske kyrkja, har plassert seg sjølv på sidelinja, seier biskop Halvor Nordhaug.  Foto: Stein Gudvangen

Hallaråker gler biskopen sitt hjarta

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)