VIKTIG SAK: Valgmenigheter var et sterkt ønske fra mange av de oppmøtte under stiftelsen av Frimodig kirke i forrige uke.  Foto: Lars Akerhaug

– Valgmenigheter kan bidra til at folk blir stående i kirken

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.