ETTERLYSNING: Gjermund Nordhus går i rette med utsegner som at «Ho har blitt litt liberal i det siste» og «Han er på stø kurs». Han frykter at slike utsegn set folk i bås og fører til at dei mister tillit.  Foto: Privat

Etterlyser betre debatt i bedehusland

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)