AALHOLM KIRKE: F.v. sogneprest Ole Petersen og Pia Mikkelsen, styreleder for Aalholm valgmenighet. Her med barselsgruppe som møtes jevnlig i kirken til babysalmesang.  Foto: Silje Rognsvåg

En valgmenighet som bare fins på papiret

Bundet til Trump

frispark

Hvis man i for stor grad ser på bestemte politikere eller ledere som representanter for Guds vilje, fører det fort galt av sted.