AALHOLM KIRKE: F.v. sogneprest Ole Petersen og Pia Mikkelsen, styreleder for Aalholm valgmenighet. Her med barselsgruppe som møtes jevnlig i kirken til babysalmesang.  Foto: Silje Rognsvåg

En valgmenighet som bare fins på papiret

Et anker for sjelen

andakt

Guds urokkelige løfter er som et trygt og fast anker for sjelen, midt i en urolig og stormfull verden.