VIELSE: En dansk menighet krever at deres nye prest skal være villig til å vie likekjønnede par.  Foto: Gorm Kallestad, NTB/scanpix

Dansk menighet krever at prest vier homofile

For å tjene og gi

andakt

I en tid da det ropes etter dugnadsvilje og ulønnet innsats i menigheter og foreninger, gjelder det å søke inspirasjon og motivasjon på riktig sted.