BEVILGNING: Speidere i Norges KFUK-KFUM er samlet til sin landsleir Futura i Trøndelag. De fikk bevilget 400.000 kroner fra «Herreløs arv» til dette arrangementet.  Foto: KFUK-KFUM-speiderne

Barn og unge får millioner i arveoppgjør

Eit tiltrekkande fellesskap?

i fokus

I ei sunn forsamling vågar folk å le av seg sjølv. Dei veit dei blir tilgitt. Dei veit at dei er aksepterte. Dei vert berørt av frelsa. Dei veit kor dei kan gå og snakka med nokon om dei får problem.

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).