STERKE SPENNINGAR: Erkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, må handtere djupe ­brytningar om ekteskap og samliv i Church of England.
  Foto: Frank Augstein, AP/NTB Scanpix

Bispar møter motbør for ekteskapsrapport

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.