Forfatteren Jon Michelet er død, 73 år gammel. Her signerer han bøker under Oslo bokfestivalen i 2014. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Sørger over Jon Michelets bortgang

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.