NYTT NAVN: Tidligere Vivo Bryne heter nå Jæren kristne bokhandel og satser fortsatt på kristen litteratur. Daglig leder Elisabeth Hauge opplever mange som støtter opp om butikken.  Foto: Petter Olsen, ImF Media

Kristne bokhandlere fortsetter etter konkurs

Vern av det fødte liv

barnevern

Hvis vi ikke stoler på foreldrenes evne til å ta de riktige avgjørelsene for sine ufødte barn, hvordan kan vi da ha så stor tillit til dem når det gjelder barna som har kommet til verden?

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.