AFRIKA OG ASIA: Støtten skal sørge for å bedre levekårene for fattige mennesker som bor i land i Afrika og Asia. Illustrasjonsfoto: Fotolia

Jubler for milliardstøtte

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.

Fake news?

I fokus

Jeg vil stå opp for pressefriheten. Tross våre sukk er den et gode det er verdt å sloss for.

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.