VANN: Det Norske Misjonsselskap sitt fokusområde kommer til å være på vann til landsbyer, skolegang i Laos og til døve i Kina og på Madagaskar, ifølge Rune Restad.  Foto: Det Norske Misjonsselskap

Frir til norske bedrifter

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.