LÅNEKUNDER: Misjonsalliansen har over 180.000 kunder i sine mikrofinansbanker. De er enige med NLA-forskeren at mikrofinans fungerer best sammen med opplæring og holder kurs for sine kunder. 
  Foto: Misjonsalliansen / KPK

– Romantikk at mikrofinans kan hjelpe alle

Homohat blant kristne

debatt

Det kan virke etter debatten å dømme som at å stå for klassisk kristentro er ensbetydende med homohat.

Skje din vilje

andakt

«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).