KIRKERÅDET: I dag er det slik at Kirkerådet velger mellom tre kandidater som har fått flest stemmer i en rådgivende runde. Snart kan det bli slutt på ordningen.  Foto: Ned Alley, NTB scanpix

Kan bli ren valgordning ved tilsetting av biskoper

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.