SVARER: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har tenkt lenge og vel. Her på Akuttmottaket på Ringerike sykehus  Foto: Ole Gunnar Onsøien, NTB scanpix

Høie sier ja til Downs-test

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)