INGEN NORSKE: I 2015 var det ikke én eneste norsk elev på Fjelltun bibelskole i Stavanger. Skolen ble nedlagt i 2017.  Foto: Ove Eikje

Neste år innføres utlendingskvote på bibelskolene