BIBELSKOLE-AVSLAG: Arve M. Abelsen, som står bak trossamfunnet Norges Bibelkirke, ønsker å starte bibelskole på Karmøy i Rogaland. Etter å ha fått avslag fra Utdanningsdirektoratet, venter han nå på at Kunnskapsdepartementet skal ta en endelig beslutning.  Foto: Fotolia

Fikk avslag på søknad om ny bibelskole

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.