MAI: Om to og en halv måned vil Rune Arnhoff åpne Nordisk Bibelmuseum i Oslo. Da skal malerspann og mørtel erstattes av Bibler i svært mange oversettelser og fasonger.  Foto: Tor Weibye

Fant lokaler, og snart får Oslo eget bibelmuseum

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.