FORBØNN: – Jeg ber om hundre prosent legedom, sier Elisabeth Haukanes (27), som gjerne ber for folk på gaten.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Noen tar imot, andre går forbi

Nytter det å be?

andakt

Har ikke du også mange ganger følt at Gud var sen? Har du ikke mange ganger bedt bønner over lang tid som aldri ble besvart?