Bildet er fra 2002 og viser innsiden av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Arkivfoto: Tor Richardsen, scanpix

Norge har brutt menneskerettighetene i barnevernssak, konkluderer menneskerettighetsdomstolen

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.