– MÅ KVALITETSSIKRE: Kommuneansatte Olav Nilsen engasjerer seg i barnevernsakene som privatperson, på frivillig basis. Det er snakk om at Olav Nilsen skal få formell status som ekteparets talsmann med rett til å være til stede under hele rettssaken. Det er han med på: – Jeg vil gjerne følge saken fra A til Å og se hvordan dette fungerer, sier han.  Foto: Odd Magne Myre

– En ekspertise helt ute av kontroll

Kan vi stole på Gud?

lederartikkel

Det å stole på Gud og å leve i tillit til Ham vil antakelig påføre oss alle noen runder med smertelige erfaringer 
og erkjennelser.

Vekkelse og lovens tre bruk

vekkelse

Skal det bli vekkelse må det forkynnes slik at mennesker opplever seg selv som fortapte syndere som trenger frelse, og for å oppnå dette må loven brukes i forkynnelsen.