FARE: – Vi kan ikke akseptere at barn, på grunn av manglende rettsvern, kan stå i fare for å miste livet sitt som følge av mishandling, sier Geir Jørgen Bekkevold (KrF).  Foto: Gorm Kallesgtad, NTB scanpix

Forsvarer avhør av barn

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)