EINSAM STEMME: – Eg sit med ei kjensle av at det berre er vi som reagerer. Men det kan då umogleg vere berre oss? undrar Solveig Synnøve og Øyvind Holmby.  Foto: Andrea Øien Sæverud

Held barna heime frå barnehagen i protest mot Pride-tog

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)