INTERVJU: Raymond Johansen intervjues av Betlehem-pastor Erik Andreassen under Bønn for Oslo i Filadelfiakirken.  Foto: Stein Gudvangen

Bønn for Raymond

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.