VÆR-STRID: Den skandaleombruste forfatteren Agnar Mykle angrep Dagen og mente dens forsvar for bønn om ganglig vær måtte regnes som magi. Dette bildet er fra 1957.  Foto: Børretzen, Sverre A.

Da Agnar Mykle beskyldte Dagen for vær-magi

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).