VÆR-STRID: Den skandaleombruste forfatteren Agnar Mykle angrep Dagen og mente dens forsvar for bønn om ganglig vær måtte regnes som magi. Dette bildet er fra 1957.  Foto: Børretzen, Sverre A.

Da Agnar Mykle beskyldte Dagen for vær-magi

Russekulten

debatt

Jeg sliter med å kombinere min tro med russetid, og velger derfor å ikke være russ. La meg forklare hvorfor.

Israels mange venner

synspunkt

Hva mener vi når vi taler om landløftet til Israel? Bør også dette løftet leses i lys av Det nye testamentet? Er det gitt at staten Israel i alle deler er identisk med Israels folk, slik det omtales i Bibelen?

Følge ham

andakt

Selv om disiplene fulgte Jesus med en gang, brukte de tid på å forstå hva det innebar.