RELIGIØS FRIHET: Australias statsminister Malcolm Turnbull støtter kirkens rett til å nekte å vie folk mens befolkningen stemmer for eller mot en inkludering av likekjønnede i landets ekteskapslovgivning.  Foto: US Department of Defense/ Wikimedia

Han vil ikke pålegge kirker å vie homofile

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)