Justisminister Tor Mikkel Wara har lagt fram forslag til ny arvelov. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ny arvelov: Maksbeløpet for barna økes

Fortsatt på oppdrag

synspunkt

Det er fortsatt behov for kjernen i vår virksomhet; som er å forkynne evangeliet til sjømenn, fiskere
og kystens befolkning.

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).