CALMEYERGATE-LINJEN: Calmeyergatens Misjonshus ble revet i 1972, men omtales i Dagens spalter helt opp til vår egen tid.  Foto: Wikipedia

Dagen-historiens mest berømte gate

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).