KRITISKE: F.h. Fakhra Salimi, leder MiRA - Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner, og Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.  Foto: Silje Rognsvåg

Lei av Listhaugs innvandringsvri på verdidebatten

Vann på godt og vondt

utenrikskommentar

Jeg kom nettopp hjem fra Cape Town, hvor de teller ned til «dag null» – dagen drikkevannet tar slutt. Vi i Kirkens Nødhjelp kjemper mot «dag null» hver dag – i landsbyer og flyktningleire over hele verden.

Guds fylde

ANDAKT

Barnet holder pappa i hånden, og om barnet er trygt, vet barnet at det har hele pappa.