VALGFORSKER: Johannes Bergh innleder før debatten. F.h. Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk, Civita-leder Kristin Clemet, KrFU-nestleder Jarle Aarbakke Tollaksen, og debattleder fra Vårt Land, Berit Aalborg.  Foto: Silje Rognsvåg

– KrF kan få drahjelp av arbeidsinnvandrere

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.