SKAPTE BRÅK: Dagbladet-karikatør Finn Graffs tegning av Israels statsminister Benjamin Netanyahu har ført til anklager om antisemittisme.  Foto: Løvland, Marianne

Israels ambassade vil klage Dagbladet til Pressens faglige utvalg

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.