FORSKER: Sjøforsvarsprest Gudmund Waaler har i flere år forsket på soldater som har vært i Afghanistan og hvordan disse opplever krigen.  Foto: Simon Eidesvik

– Ikke drapshandlingen som gir soldaten dårlig samvittighet

Vern av det fødte liv

barnevern

Hvis vi ikke stoler på foreldrenes evne til å ta de riktige avgjørelsene for sine ufødte barn, hvordan kan vi da ha så stor tillit til dem når det gjelder barna som har kommet til verden?

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.