VETERANER: F.v. Eva-Lill Bekkevad, Turid Kjernlie, Eli Aaby og Magnhild Folkvord har alle vært engasjert i ledelsen i Kvinnefronten.  Foto: Silje Rognsvåg

– Et foster blir ikke menneske før fødselen

En selvstendig kirke ga vekst

her brenner pinseilden

I 1970 var det 22 millioner kristne 
i det afrikanske landet. I dag 
er det trolig 
rundt 80 millioner.

En selvstendig kirke ga vekst

her brenner pinseilden

I 1970 var det 22 millioner kristne 
i det afrikanske landet. I dag 
er det trolig 
rundt 80 millioner.

Guds velgjerninger

andakt

«Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.» Ef. 5.