VETERANER: F.v. Eva-Lill Bekkevad, Turid Kjernlie, Eli Aaby og Magnhild Folkvord har alle vært engasjert i ledelsen i Kvinnefronten.  Foto: Silje Rognsvåg

– Et foster blir ikke menneske før fødselen

Hareide: – Det er uro i partiet

politikk

KrF er rammet av utmeldelser, krangel om vigsel av homofile og strid om politisk veivalg. Selv føler ikke Knut Arild Hareide at han leder et splittet parti.

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)