VETERANER: F.v. Eva-Lill Bekkevad, Turid Kjernlie, Eli Aaby og Magnhild Folkvord har alle vært engasjert i ledelsen i Kvinnefronten.  Foto: Silje Rognsvåg

– Et foster blir ikke menneske før fødselen

Dagen-artikler ga idé til ny thriller

boklansering

Han var midt i et bokprosjekt da han fikk beskjeden om at datteren hadde omkommet i en trafikkulykke. Boka «Deadline» ble utsatt på ubestemt tid. Nå er den her.

Ingen fordømmelse

ANDAKT

«Gå bort og synd ikke mer fra nå av», sa Jesus. Han mente alvor. Men «ingen fordømmelse» var favnen kvinnen trengte for å endre livet sitt.