LEI SEG: Martine Tønnesen, leder i KrFU, blir trist av å lese om abortforslagene til de andre ungdomspartiene.  Foto: Dagen arkiv

Utvidet abortgrense: – Ungdoms
partiene tenker ikke etikk

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)