SØRGETOG: Etter appell ved Stortinget gikk abortmotstanderne i sørgetog forbi Tinghuset og opp til Vår Frelsers Gravlund hvor et foster er begravd som «Det ukjente barns grav». Foto: Ingunn M. Ruud, KPK

Gikk i sørgetog for det ufødte liv

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)